Filatelie is meer dan postzegels verzamelen
Filatelie is meer dan postzegels verzamelen
Home » Artikels » Zeeuwse Motieven

Zeeuwse Motieven

De Zeelandbrug

Ofschoon de Zeelandbrug, die over de Oosterschelde ligt, wordt aangegeven op de Nederlandse postzegel nvph-1002 uit 1972 is deze brug toch geen onderdeel van het oorspronkelijke Deltaplan.
Het deltaplan was bedoeld om de provincie Zeeland en achterliggende gebieden te beschermen ten tijde van hevige stormen (zoals de springvloed van 1 februari 1953).  De 5-kilometer lange Zeelandbrug is louter gebouwd om de verbinding tussen Vlissingen-Middelburg-Goes-Zierikzee-Bruinisse-Rotterdam te verkorten.


(machinestempel in gebruik in 1978)

De brug is gebouwd op 54 betonnen dragers en ligt tussen het voormalige eilanden Noord-Beveland en Schouwen-Duivenland. Er is 2 hele jaren voor nodig geweest om dit meesterwerk te bouwen.
De brug is officieel voor het verkeer opengesteld op 15 december 1965. Koningin Juliana gaf daarvoor het sein. De brug was wel een tolbrug. De tol werd afgeschaft in 1993.

Deze maximumkaart werd gemaakt en gestempeld op 9 april 1968. De postzegel is uit een serie van 5, de zomerzegels van 1968, alle met de afbeelding van een Nederlandse brug.  De stempel is van Zierikzee.

Deze envelop, genummerd fls-fdc-41, is uitgegeven bij de opening van het "filatelie-loket" van Zierikzee op 16 juli 1987.
Daarvoor werd een speciale stempel gemaakt, hier met een afbeelding van een gedeelte van de Zeelandbrug.
Een fotootje met een korte beschrijving complementeren het geheel.


 

Godin Nehalennia

Op 14 april 1970 trof de visser K.J.Bout wat vreemde dingen aan in zijn visnetten. Hij was aan het vissen in de Oosterschelde nabij Colijnsplaat.  Naderhand bleek hij fragmenten te hebben opgevist van Romeinse altaren die gewijd waren aan de Godin Nehalennia, de godin van Overvloed en godin van de Zeevaarders.

Deze altaarstenen waren in vroeger tijden opgericht door zeevaarders die de Noordzee met succes hadden overgestoken voor de handel en veilig waren teruggekeerd.
Vrijwel alle altaren die in de buurt zijn gevonden tonen een zittende godin met aan haar zijde een hond en een mand met vruchten en brood.  Ook staan meestal letters vermeld als "V.S.L.M" wat staat voor "Votum Solvit Libens Merito", hetgeen betekent dat de gever zijn werk met goed succes heeft volbracht en zich aan de belofte heeft gehouden als dankbaarheid een altaar voor de godin op te richten na een veilige terugkeer van zee.
Veel altaren worden bewaard in het Rijksmuseum van Oudheden (te Leiden) en het Zeeland Museum (te Middelburg).

     

Meer info op
http://www.livius.org/ne-nn/nehalennia/nehalennia.html  (in Engels)
http://www.geschiedeniszeeland.nl/themas/nehalennia/?lng=nl   (in nederlands)


 

Michiel de Ruyter


Michiel Adriaenszoon de Ruyter (1607- 1676) behoort tot de kopstukken van onze vaderlandse geschiedenis.
Deze zeeheld werd in 1607 in Vlissingen geboren. De Ruyter is vooral bekend om de gevoerde zeeslagen in de diverse Engelse oorlogen in de periode van 1652 tot 1676.
Hieronder een verzameling van de Nederlandse postzegels die een relatie hebben met M.A.de Ruyter. Deze zegels zijn uitgegeven in de periode 1907-1976.

Een uitvoerige geïllustreerde beschrijving van zijn leven heb ik geschreven op:
http://people.zeelandnet.nl/acoomens/deruyter.htm

Een aanvullende bladzijde over onze nationale zeehelden is te vinden op:
http://www.filavaria.nl/zeehelden.htm

1907: serie nvph-87-88-89
Uitgegeven op 23 maart 1907, ter gelegenheid van de 300-jarige gedenkdag der geboorte van Admiraal Michiel Adriaensz. de Ruyter. Deze serie was alleen bestemd voor frankering van binnenlandse poststukken en slechts frankeergeldig tot 31 mei 1907.

1943: nvph-412

Deze postzegel is uit de serie nvph-412/421, Zeehelden.
De serie werd geleidelijk in omloop gebracht vanaf juni 1943
tot juli 1944, dus nog in oorlogstijd.
Ze waren nog verkrijgbaar in de postkantoren tot 28 februari 1946.

1957: nvph-693-694

Uitgegeven van 2 juli tot en met 31 augustus 1957,
ter herinnering aan het feit dat M.A.de Ruyter
350 jaar geleden was geboren.

Afgebeeld de zeeheld en het Admiraalschip
"De Zeven Provinciën".

 

1972: nvph-1026

Uitgegeven als onderdeel van de Zomerzegels 1972,
met afbeeldingen van Schepen.

Op deze postzegel weer een tekening van De Zeven Provinciën.

1976: nvph-1089

Fragment standbeeld de Ruyter te Vlissingen.

uitgegeven op 22 april 1976 ter herdenking van de
300e sterfdag van Admiraal M.A.de Ruyter.