Filatelie is meer dan postzegels verzamelen
Filatelie is meer dan postzegels verzamelen
Home » Rotterdam » Piet Hein

Piet Hein

Wie kent niet het lied over de Zilvervloot?

Heb je wel gehoord van de zilveren vloot,
De zilveren vloot van Spanje?
Die had er veel Spaanse matten aan boord,
En appeltjes van Oranje.
Piet Hein!, Piet Hein!,
Piet Hein, zijn naam is klein,
Zijn daden benne groot,
Zijn daden benne groot:
Hij heeft gewonnen de Zilveren Vloot,
die heeft gewonnen, gewonnen de Zilveren Vloot.
die heeft gewonnen de Zilvervloot.


Piet Pieterszoon Hein (ook wel als Heyn geschreven) werd geboren te Delfshaven op 25 november 1577.
Hij zou uitgroeien tot één van de beste vlootcommandanten van de West-Indische Compagnie (WIC).
In die functie heeft hij dan ook de Verovering van de Zilvervloot in 1628 op zijn naam gezet.


 

Wat was dat, de zilvervloot?
Tijdens de 80-jarige oorlog tussen de Republiek der Nederlanden en Spanje (1568-1648) haalden de Spanjaarden grote hoeveelheden zilver en andere kostbaarheden, zoals Cochenille (rode kleurstof) en indigo (blauwe kleurstof), uit de Zuid-Amerikaanse landen.
Daarvan konden ze de oorlog bekostigen.
Maar de vijanden van Spanje (de Republiek en ook Engeland) stuurden schepen naar het gebied om de vijandelijke schepen te "kapen".  De kapiteins van de vloot hadden een zogenaamde "kapersbrief" aan boord.

Een kaperbrief was een brief die door de overheid of koning werd geschreven, waarmee een schip dat die brieven aan boord had het recht werd gegeven om schepen van vijandelijke mogendheden aan te vallen en leeg te roven.
De kapitein die een dergelijke brief had verworven (en ook wel zijn schip) werd een kaper genoemd.
Hoewel kaperij in theorie een methode van economische oorlogvoering was, was het in de praktijk in veel gevallen niets meer dan door de overheid gesanctioneerde en/of gelegitimeerde piraterij.
Bekend kapers met een kaperbrief waren o.a. naast de Nederlander Piet Heyn, de Fransman Robert Surcouf en de Engelsen Francis Drake, Walter Raleigh, William Kidd en Henry Morgan.  Deze laatste twee werden later trouwens door hun eigen regering vervolgd wegens piraterij.

De zilvervloot waar het liedje over zingt werd veroverd in de baai van Matanzas aan de noordkant van het eiland Cuba.
De buit was ruim 11 miljoen gulden waard, een fortuin in die tijd.


Piet Heyn trouwde op 23 september 1612 te Rotterdam met Anneke Claesdochter de Reus, weduwe van de omgekomen Jan de With en nicht van Abraham Janszoon de Reus, toen burgemeester van Rotterdam. In 1618 kocht het echtpaar een groot huis aan de Leuvenhaven.
In 1629 voer een vloot van Piet Heyn uit om een aantal "kapers" van andere landen te bedwingen. Bekend waren vooral de Duinkerker en de Oostender kapers.
Op 17 juni 1629 trof Heyn een vloot van de Oostender kapers. Hij voer met zijn schip tussen twee schepen door om ze met zijn 50 kanonnen de volle laag te geven. Helaas, Piet Heyn werd zelf getroffen door een kanonskogel  en was op slag dood. De strijd werd evenwel toch gewonnen dankzij het optreden van Maarten Harpertszoon Tromp.


Piet Hein werd op 4 juli 1629 begraven in de Oude Kerk te Delft. In 1638 werd er een praalgraf gezet.
In 1870 werd in Delfshaven een standbeeld van Piet Hein onthuld (nu Piet Hein plein).
Ook in Matanzas staat een beeld(je) van deze zeevaarder.

 


Standbeeld van Piet Hein in Delfshaven


Standbeeld van Piet Hein in Matanzas (Cuba)Meer over het leven van Piet Hein op meerdere sites van Wikipedia.
Meer over de postzegels van de Serie Zeehelden op http://www.filavaria.nl/zeehelden.htmHet standbeeld van Piet Hein te Delfshaven,
hier zoals gezien in Google StreetView