Filatelie is meer dan postzegels verzamelen
Filatelie is meer dan postzegels verzamelen
Home » Stempels

Stempels

De meeste postzegelverzamelaars kijken bij het legen van hun brievenbus als eerste naar de postzegels op de ontvangen poststukken.
Vooral de gelegenheidszegels vormen een kleurrijk aanzicht van de post. Maar er is ook een ander aspect.
Al die postzegels worden "gestempeld". Door die aktie wordt de frankeerwaarde van de postzegel "vernietigd".
Dat was altijd de bedoeling van de posterijen: door middel van een stempel wordt verhinderd dat de zegel wordt afgeweekt en opnieuw wordt gebruikt.

Een geroutineerde filatelist kijkt niet alleen naar de postzegel, maar zeker ook naar het stempel. Het stempel staat vaak voor een verhaal apart.
Een leesbaar stempel kan bijvoorbeeld weergeven waar het poststuk is gepost en/of afgestempeld, op welke datum en soms zelfs op welk uur.
Het verzamelen van postzegels met leesbare plaatsnamen is voor veel mensen een deelverzameling waard.

Maar er is meer.
Stempels kunnen nog veel meer informatie laten zien.
En we hebben het dan over meer uitgebreide stempels die niet meer op een postzegel passen, zoals daar zijn gelegenheidsstempels, vlagstempels en frankeermachinestempels.
Daar zijn boeken over vol geschreven.
Daar is zelfs een speciale vereniging voor: De Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars, afgekort als Po & Po.

Op deze site wil ik enige leuke (thematische) voorbeelden laten zien van "Vlagstempels"  en  "Frankeermachinestempels" en allerlei bijzondere stempelvarianten.

Klik bovenaan in het Menu op de subpagina's of op deze bladzijde in de rechter kolom

Verder wil ik verwijzen naar de site "De 12 filatelistische elementen".