Filatelie is meer dan postzegels verzamelen
Filatelie is meer dan postzegels verzamelen
Home » Varia » Filatelie

Filatelie


Postzegelboekje uitgegeven door Zweden in 1986
ter gelegenheid van de Internationale Postzegeltentoonstelling "Stockholmia 86" te Stockholm


Het moeilijke woord "Filatelie" is verbonden met een hobby voor het verzamelen van postzegels. Maar er zit veel meer achter deze naam.  Het woord filatelie is een samentrekking van 2 Griekse woorden: 'phileon' en 'ateleia' die respectievelijk 'houden van' en  'vrij van belasting' betekenen.

Dat verdient enige toelichting.
In de jaren voordat de eerste postzegel ter wereld werd uitgegeven (dat was in 1840 in Engeland) moest de ontvanger van een brief de kosten van transport betalen.  Met de komst van de postzegel werd dat omgekeerd. Degene die een brief verstuurde moest de kosten vooruit betalen door middel van een opgeplakt betaalbewijs, een stukje papier dat we nu 'postzegel' noemen.

Toen de Fransman George Herpin in 1864 het woord 'filatelie' voorstelde was het dus duidelijk dat de ontvanger van een brief met een postzegel daarop "vrij was van het betalen van de kosten" of nog korter gezegd "vrij was van belasting".
De postzegelverzamelaar, de liefhebber van postzegels, was geboren:  de filatelist.

Tegenwoordig hoort men vaak de uitdrukking: "Filatelie is meer dan postzegels verzamelen".
Dat is trouwens ook de slogan van deze website!

Een verzamelaar van postzegels wordt pas filatelist als hij méér doet dan postzegels verzamelen. Een filatelist houdt zich bezig met alles wat met POST te maken heeft. En daar horen vanzelfsprekend de postzegels bij, maar ook de stempels, de verzendinstructies, de tarieven en dergelijke.
Een filatelist verzamelt, leest over zijn verzameling, en als hij het prettig vindt doet hij zelfs mee aan een tentoonstelling om te laten zien wat hij heeft bereikt.
Kortom, er is meer dan postzegels alleen in de filatelie.
De echte filatelie begint daar waar de catalogus ophoudt.

Meer lezen over Herpin, zie http://www.filavaria.nl/maury.htmPostzegelboekje uitgegeven door de Amerikaanse Posterijen in 1986
ter gelegenheid van de Internationale Postzegeltentoonstelling "Ameripex-86" in Chicago