Filatelie is meer dan postzegels verzamelen
Filatelie is meer dan postzegels verzamelen
Home » Varia » Geschiedenis

Geschiedenis

Een stukje geschiedenis .........

De eerste postzegel ter wereld, de "black penny" van Engeland die in 1840 verscheen, toonde het portret van Koningin Victoria.
Geen landsnaam overigens; dat was ook niet nodig, dachten ze in Engeland, want iedereen kent toch onze koningin.

Bij de meeste landen die volgden met de uitgifte van postzegels werd ook de regerend vorst afgebeeld.
Zo was dat in Nederland Koning Willem III, en in België Koning Leopold I.


Nederland (1852)

België (1849)

Ook hier valt het op dat er, in navolging van de Engelse uitgifte, geen landsnaam wordt vermeld. Dat zou in Nederland pas zijn in 1867 met de derde emissie. In België verscheen het woord "Belgique" (alleen in het frans!) in 1869 op de postzegels. Pas vanaf 1893 wordt de landsnaam weergegeven in twee talen: België / Belgique.

Het portret van de regerende vorsten werd min of meer overgenomen van de toen in gebruik zijnde munten.
Postzegels waren per slot van rekening ook een soort "geld" om iets mee te betalen.

Het duurde jaren en jaren tot men op het idee kwam dat er wel eens iets anders op een postzegel zou kunnen.
Vooral de postzegels die naar het buitenland worden gestuurd kunnen iets meegeven van het land van herkomst, een stukje geschiedenis, een uiting van cultuur, een beeld van de industriële producten, iets over traditionele kleding, enzovoorts.


De eerste presentatie van een nieuwe vorm van postzegels was de uitgifte van de beroemde "Columbus-serie" van de Verenigde Staten, uitgegeven in 1893 naar aanleiding een grote Columbus tentoonstelling.Hierboven zijn 4 van de 16 postzegels uit die serie afgebeeld (afbeeldingen van Internet, deze serie is haast onbetaalbaar geworden).


 

 

De eerste postzegels in Nederland met een afwijkend ontwerp waren de Tuberculose-zegels uit 1906 (nvph 84-86).

Er zijn 3 waardes uitgegeven, 1ct, 3ct en 5ct, respectievelijk in de kleuren rood, olijfgroen en grijsviolet.
Deze zegels zijn op 21 december 1906 uitgegeven op voorstel van de Amsterdamsche Vereeniging tot bestrijding der Tuberculose en waren verkrijgbaar tot 3 januari 1907 voor het DUBBELE van de frankeerwaarde.
De toeslag kwam ten goede aan de genoemde vereniging.

De restanten werden ongeldig gemaakt door een stempel "Amsterdam / 31 JAN. 07 10-12N" en aan de vereniging ter beschikking gesteld voor verdere verkoop.
In feite was dit dus ook de eerste zegel met toeslag in Nederland, hoewel het niet op de postzegels zelf is vermeld.Daarna ging het vrij snel met allerlei ontwerpen van postzegels. De meeste landen ontdekten al gauw de krachtige promotie die van postzegels kon uitgaan.
Aankondigingen van tentoonstellingen, het tonen van nieuwe vliegtuigen, het afbeelden van toeristische attracties, de plaatselijke folklore, enzovoorts zorgen voor grote variëteit in het aanbod van postzegels.
Deze ontwikkeling maakte het tevens mogelijk om naast een "landenverzameling"  ook een "beeldverzameling" aan te leggen.

Tot slot nog een verwijzing naar een uiteenzetting over de richting waarin de vorst kijkt, links of rechts.
Klik op
http://filavaria.punt.nl/index.php?r=1&id=430191&tbl_archief=0#430191