Filatelie is meer dan postzegels verzamelen
Filatelie is meer dan postzegels verzamelen
Home » Verzamelen » Aantekenstrookjes

Aantekenstrookjes

Aantekenen

Als een briefschrijver er verzekerd van wil zijn dat zijn brief  "altijd" aankomt zal hij de brief  "aangetekend" moeten verzenden. Die wijze van verzending is al zo oud als de post zelf en wordt kenbaar gemaakt met de letter R (van het Franse Recommendé).
In 1882 werden speciale strookjes/etiketten (categorie postale etiketten) ingevoerd waarop een grote letter "R" stond  en een nummer. Dat nummer werd ingeschreven in een register en kon later worden vergeleken met het register van het postkantoor van de geadresseerde.
De geadresseerde (ontvanger)  moest namelijk een handtekening zetten op een speciale ontvangstlijst van aangetekende stukken.
Geen (persoonlijke) handtekening, dan geen aflevering van de brief. Voor deze bewerkelijke procedure moet natuurlijk wel extra worden betaald: tegenwoordig (in 2010) zelfs 7 euro voor een poststuk tot 5 kilogram, bovenop het normale tarief.


Het verzamelen van de gebruikte aantekenstrookjes is een interessante bezigheid, vooral omdat er zoveel verschillende uitvoeringen zijn. Niet alleen de vorm en de kleur, maar ook speciale indicaties als rijdende postkantoren, tentoonstellingslocaties en dergelijk zorgen voor de nodige variëteit.
Hieronder een aantal (eenvoudige) voorbeelden.


Dit is het oudste type aantekenstrookje van Nederland uit 1883

Hieronder een aantal oude strookjes met verschillende kleuren:

Hieronder de moderne strookjes met plaatsnamen.


Een aantal Nederlandse strookjes tot 1996


Een brief met een aantekenstrookje van Cadzand, maar gebruikt in Sluis


Deze envelop bevat een strookje met een dubbele functie.
Het betreft hier het verzenden van een rijbewijs door de Rijksdienst voor het Wegverkeer.
Dit gebeurde uiteraard aangetekend. Maar de ontvanger moest ook nog voor het "roze papiertje" betalen.
En dat ging onder "Remboursement" (betalen aan de postbode),
dat werd aangegeven met de extra oranje driehoek op het strookje.


 

 


Een aantal strookjes uit andere landen


Een brief van Portugal naar Nederland.
Naast aantekenstrookje van Lissabon ook nog etiketten voor luchtpost en
een etiket van afwezigheid van de geadresseerde,
waardoor de postbode nog een keer moest terugkomen.
Of de geadresseerde moest het poststuk zelf gaan ophalen op het postkantoor.


Omstreeks 1996-1997 werd, in ieder geval in Nederland en België,  begonnen met het toepassen van nieuwe etiketten voor diverse diensten. Die etiketten waren veel groter en ze waren voorzien van een Barcode. Daar ga ik hier niet verder op in.
Een voorbeeld is te zien op http://everyoneweb.com/twaalf/  onder de tab "Verzendadviezen".

Er zijn diverse verenigingen die zich bezig houden met het verzamelen van aantekenstrookjes, zowel in het binnenland als in het buitenland. Voor adressen wordt verwezen naar Internet.
De volgende websites geven heel veel informatie en lijsten van bekende aantekenstrookjes, waaronder die van gewone postkantoren, rijdende postkantoren, gelegenheidsstrookjes, strookjes gebruikt tijdens de bezetting, strookjes gebruikt door NAPO en nog meer.

http://www.havirho.eu/Strook/sindex.html

http://www.aantekenstrook.nl/