Filatelie is meer dan postzegels verzamelen
Filatelie is meer dan postzegels verzamelen
Home » Zuid-Afrika » De Grote Trek

De Grote Trek

In opdracht van de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) vestigden zich na 1652 grote groepen Zuid-Hollanders en Vlamingen in de zuidpunt van Afrika.  De bewoners van deze kolonie gingen zich  "boeren" of  "afrikaners" noemen. Het volk bestond voornamelijk uit hardwerkende boerenfamilies. In 1806 kwam de kolonie in Britse handen en werd Engels de officiële voertaal.

Toen de Britten de slavernij afschaften en de gelijkheid van alle inwoners afkondigden, begonnen de "boeren" weg te trekken naar het noorden en naar het oosten om aan het Britse gezag te ontkomen. Veel van de boerenfamilies hadden namelijk knechten (zeg maar slaven) in dienst.
In de jaren 1835-1838 was er een massale uittocht, die bekend is geworden als  "de Grote Trek". Zo'n 14 duizend personen, ongeveer éénzesde van de totale bevolking van de Kaap, zochten hun toevlucht in andere streken.

Deze "voortrekkers" gingen met de bekende "ossenwa" (ossenwagen) op pad en namen al hun bezittingen en vee mee.


 

In de loop der jaren werden ook drie zelfstandige "staatjes" gesticht: Oranje Vrijstaat, Transvaal en Republiek Natalia (Natal). En elk van deze staatjes kreeg ook weer zijn eigen postzegels.

                               

 


In de omgeving van de bestuurlijke hoofdstad van de Republiek Zuid-Afrika staat het zogeheten "Voortrekkersmonument". Dit monument voornamelijk gebouwd van graniet werd opgericht ter nagedachtenis van twee belangrijke mijlpalen in de (blanke) geschiedenis van Zuid-Afrika, namelijk de "Grote Trek" en de "Slag bij Bloedrivier".
Voor een beschrijving van de Slag bij Bloedrivier wordt hier verwezen naar http://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Bloedrivier


Een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis van Zuid-Afrika in deze periode staat beschreven op:
http://suidafrika.nl/content/view/24/37/