Filatelie is meer dan postzegels verzamelen
Filatelie is meer dan postzegels verzamelen
Home » Artikels » Indonesië en de RMS

Indonesië en de RMS

In één van mijn vele postzegelalbums komt de volgende bladzijde voor:

Prachtige kleurige postzegels met de landsnaam "Republik Indonesia".
Ik weet dat dit soort postzegels in veel verzamelingen voorkomt. Ze zijn echt prachtig en altijd ongestempeld.
De meeste verzamelaars weten echter niet wat ze er mee aan moeten. Zijn het eigenlijk wel postzegels?

Waar komen ze vandaan?
Aan het einde van de veertiger jaren van de vorige eeuw was in ons voormalige Nederlands Indië een strijd bezig voor onafhankelijkheid.  In ons land sprak men toen van de "politionele acties" om de orde in het land te herstellen.
Maar uiteindelijk zou het toch komen tot een eigen onafhankelijke Indonesische staat.
In samenwerking met de Amerikaanse postzegelhandelaar Stolow, werd gedurende de jaren 1948-1951 door Indonesië al een aantal series postzegels in omloop gebracht met de landsnaam Republik Indonesia.
De zegels waren gedrukt bij de Weense Staatsdrukkerij. Ze worden daarom de "Weense drukken" genoemd.
De "postzegels" werden ook aangemeld bij de Wereldpostvereniging in Bern (UPU), maar die heeft ze nooit erkend.
Ze werden beschouwd als "particuliere drukken" en aldus schadelijk voor de filatelie.


In december 1949 werd de souvereiniteit over het voormalige Nederlands Indië overgedragen aan de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, de Republik Indonesia Serikat, RIS.
Maar een groep Zuid-Molukkers kwam in opstand en wilde liever bij Nederland blijven. Ze riepen zelfs een eigen republiek uit: De Republiek der Zuid Molukken, Republik Maluku Selatan, RMS.

Vanaf 1955 verschenen allerlei postzegels met de landsnaam Republik Maluccu Selatan. Ook deze waren door de postzegelhandel vervaardigd in Wenen. Ze hebben waarschijnlijk nooit de Molukken gezien. Ze moesten alleen maar geld in het laatje van de makers brengen.


Deze zegels zijn nooit postaal gebruikt en worden ook gezien als particulier maakwerk zonder enige waarde.
Maar mooie plaatjes zijn het wel.