Filatelie is meer dan postzegels verzamelen
Filatelie is meer dan postzegels verzamelen
Home » Artikels » Vluchtelingenjaar 1960

Vluchtelingenjaar 1960

 

Bovenstaande Eerste-dag-envelop (nvph nr E42) werd uitgegeven op 7 april 1960 ter gelegenheid van het Vluchtelingenjaar van de Verenigde Naties (VN).  Nederland gaf 2 postzegels uit voor die gelegenheid (nvph nrs 736-737) met de afbeelding van een "treurende vrouw".   De toeslag op de zegels kwam ten goede van de Stichting Nederlands Comité Vluchtelingenjaar 1959/1960.
Nederland stond niet alleen met het volgen van het thema van de VN. Daarover meer iets verder.

Wat ging er aan vooraf?
Meteen na de uitgifte van de eerste Europa-zegels in 1956 gingen meer en meer postzegelverzamelaars over op het vergaren van postzegels met een "gezamenlijk thema".
De zes landen van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) hadden besloten om postzegels uit te geven met eenzelfde ontwerp, "Europa in de steigers".   Men spreekt dan ook wel van een "Joint Issue" (een gezamenlijke uitgifte).
Dit uitgiftebeleid heeft zich nog vele jaren voortgezet, sterker nog, onder het algemene thema "Europa" schaarden zich steeds meer Europese (en zelfs niet-Europese) landen bij het uitgifteprogramma, want er was geld te verdienen met de postzegels.
In 2006 deden 48 landen mee met het populaire Europa-thema!

En dan vooruit naar 1960!

In 1959 gaan ook de Verenigde Naties over tot het benoemen van een bepaald aansprekend "Thema" waar een jaar lang speciaal beleid van wordt gemaakt.
In latere jaren zou men gaan spreken van het "Internationaal Jaar van ........".   Denk aan het Internationaal jaar ...... van de Vrouw, van Toerisme, van de Vrede, van de Oceanen, van het Water, van de Biodiversiteit, enz. enz.
Kortom, smullen voor thematische postzegelverzamelaars.

En dat hadden de postadministraties van heel veel landen ook snel begrepen, na het kassucces met de Europa-zegels.

Een voorbeeld.
In 1959 kondigde de Verenigde Naties (VN) aan dat ze voor hun wereldwijde organisatie elk jaar een bepaald thema zouden gaan nemen om daarmee meer aandacht te vragen voor de beoogde werkzaamheden.
Zo'n aankondiging is koren op de molen van postadministraties om extra zegels te gaan produceren (en verkopen!).
Er zouden ruim 80 (!) landen komen die postzegels gingen uitgeven onder het thema "Vluchtelingen", het thema dat de VN had gekozen voor 1960.

Ik neem hier als voorbeeld 1 land dat wel oren had naar een "thematisch onderwerp":    Haiti.

Meteen al in 1959 geeft Haiti 4 postzegels uit, een overdruk "Nations Unies / ANNEE DES REFUGIES / 1959-1960" op bestaande zegels met een afbeelding van Abraham Lincoln:

En gelijk maar een velletje erbij gemaakt, waarbij dezelfde tekst werd gedrukt in een andere stand:

Dan komt 1960. Een speciale serie met het onderwerp Vluchtelingen bestaande uit 4 zegels:

En meteen maar een velletje erbij (hier afgebeeld samen met de 4 losse zegels):

Inmiddels was wereldwijd een hype ontstaan om thematische verzamelingen van de Verenigde Naties aan te leggen.
Dat was voor Haiti de aanleiding om het succes van 1960 nog eens dunnetjes over te doen.
In 1962 worden de postzegels van 1960 gewoon opnieuw uitgegeven, maar nu wel met de opdruk 1962:

En meteen ook maar het velletje erbij gemaakt met 1962 aanduiding:

Ik weet niet of er veel mensen zijn die dit soort dingen hebben verzameld (= gekocht).  Ik in ieder geval niet. De afbeeldingen hierboven heb ik van diverse internetsites overgenomen. Daar kan ik zelf (helaas?) echt geen geld aan besteden.Zie voorhet programma Themajaren van de Verenigde Naties:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Themajaar