Filatelie is meer dan postzegels verzamelen
Filatelie is meer dan postzegels verzamelen
Home » Den Haag » J.v.Oldenbarneveldt

Johan van Oldenbarneveldt

In Den Haag kent iedereen natuurlijk het standbeeld van Johan van Oldenbarneveldt aan de Lange Vijverberg. Het statige beeld werd in 1954 gemaakt door Oswald Wenckebach.
Maar wie was eigenlijk die Johan?

Van de geschiedenislessen van de Middelbare school herinner ik me alleen nog maar de omschrijving "Johan van Oldenbarneveldt, raadspensionaris".
Ik heb dat toen niet echt begrepen en heb het nu maar eens opgezocht.

 

Johan van Oldenbarneveldt (1547-1619) wordt beschreven als de opvolger van Willem van Oranje, alias Willem de Zwijger (1533-1584). Hij kan worden gezien als de eerste minister-president van de Nederlanden. Samen met Maurits, de zoon van Willem van Oranje, bestuurden die twee het land.  Stadhouder/prins Maurits was de opperbevelhebber, want we waren toen bezig met de 80-jarige oorlog (1568-1648), en Johan was landsadvocaat en raadspensionaris, een soort politiek leider.
Alles liep op rolletjes maar in 1609 onderhandelde Van Oldenbarneveldt met vijand Spanje voor een wapenstilstand, want de oorlog kostte veel te veel geld.
Dat leidde tot de invoering van het "Twaalfjarig Bestand" (1609-1621).
En dat viel niet in goede aarde van vechtersbaas Maurits. Na allerlei geharrewar liet Maurits zijn compagnon veroordelen tot "landverrader", en dat leidde tot de executie van Van Oldenbarneveldt.
Johan werd op 13 mei 1619 op het Binnenhof onthoofd, nadat hij op het schavot de volgende woorden had gesproken tot het aanwezige publiek:
"Mannen, gelooft niet dat ik een landverrader ben, ik heb oprecht en vroom gehandeld, als een goede patriot, en zo zal ik sterven."


 

Johan van Oldenbarneveldt heeft zeer veel invloed gehad op de welvaart van het land.
Zo is het dankzij hem dat de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) werd opgericht in 1602.
Ook zorgde hij voor een verbond met Engeland en Frankrijk om gezamenlijk de Spanjaarden in toom te houden.

 

Beroemd is de stok geworden, waar de landsadvocaat op steunde toen hij het schavot beklom.
De dichter Vondel schreef er zelfs een gedicht over.
Het stokje van Oldenbarnevelt stond vanaf toen voor het onrecht dat hem was aangedaan.
Later doken er regelmatig stokjes op waarvan de eigenaar beweerde dat het om hét echte stokje ging, met certificaat en al.
Op dit moment liggen er in de Nederlandse musea meerdere stokjes die met Johan van Oldenbarnevelt het schavot op schijnen te zijn geweest.
Och, een mens wordt toch graag bedrogen?