Filatelie is meer dan postzegels verzamelen
Filatelie is meer dan postzegels verzamelen
Home » Den Haag » Prinsjesdag

Prinsjesdag

Prinsjesdag

Eenmaal per jaar komt de Gouden koets te voorschijn om de Koningin en haar gevolg te vervoeren naar het Binnenhof voor het uitspreken van de troonrede. In de troonrede blikt de koningin kort terug op de situatie in het land en geeft ze een toelichting op wat het regeringsbeleid voor het komende jaar zal zijn.
De term "Prinsjesdag" is al eeuwen oud en werd al gebruikt in de 17e eeuw. Toen niet vanwege de troonrede, maar zoals het woord zegt, ter ere van de verjaardagen van de Prinsen.  Een bijzonder feit is dat deze dag in de grondwet is vastgelegd.
In de eerste helft van de 19e eeuw was dit de 1e maandag in november, vervolgens de derde maandag van oktober, maar sinds 1848 is het de derde dinsdag van september.

Koningin Beatrix die de troonrede leest, staat op één van de vijf postzegels
die ter ere van 25 jaar Koning Beatrix op 30 april 2005 werden uitgegeven.


 

Zoals gezegd, de troonrede wordt traditiegetrouw uitgesproken in de Ridderzaal. Het beeldbepalende gebouw staat afgebeeld op een Zomerpostzegel van 1948.  Het gaat hier om de 2 + 2 ct zegel, die onderdeel uitmaakte van een serie van vier, namelijk: De Ridderzaal – Den Haag, Het Koninklijk Paleis – Amsterdam (6 + 4 ct), het voormalig Paleis aan de Kneuterdijk – Den Haag (10 + 15 ct) en de Nieuwe Kerk – Amsterdam (20 + 25ct). Alle vier de gebouwen waren het waard om op een postzegel te komen gezien het feit dat ze hun eeuwfeest in 1948 vierden. In die tijd ging de helft van de bijslag naar sociale doeleinden en de andere helft naar culturele doeleinden.

Volgens de geschiedenis zou graaf Willem II, na 1248 in Aken tot Rooms koning te zijn gekroond, een Paleis in Den Haag hebben gebouwd.  Zijn zoon Floris V breidde dit uit met een grote zaal, welke in gewijzigde toestand nog bestaat en bekend is als de Ridderzaal.


De rijtoer door Den Haag met de "gouden koets" trekt jaarlijks duizenden toersisten en belangstellenden.
Deze postzegel hoort bij een velletje ‘Huldeblijk van het Amsterdamsche volk aan Hare Majesteit Konining Wilhelmina’.

Op dit velletje worden 2 eeuwfeesten herdacht, namelijk de inhuldiging van Koningin Wilhelmina en 100 jaar gouden koets.
De koets werd in 1903 voor het eerst tijdens Prinsjesdag ingezet. De gouden koets was toen al 5 jaar oud.
Al in 1896 zamelde de burgerij van Amsterdam een bedrag van 120 duizend gulden in om de toekomstige koningin bij inhuldiging een passend geschenk te geven.  Twee jaar lang was men bezig om een vorstelijk rijtuig te maken. Op 7 september 1898 werd de koets aan de nieuwe koningin aangeboden.
Pas in 1901 werd het voertuig voor het eerst gebruikt, tijdens haar huwelijk met prins Hendrik.


 


Tot slot nog een oude ansichtkaart uit Den Haag
met een kijkje op het Binnenhof toen er nog auto's mochten komen!Noten:

1. dit artikeltje is een bewerking van een blogje op Postzegelblog:
http://www.postzegelblog.nl/?s=prinsjesdag

2. zie ook het artikeltje over de Haagse Paleizen op
http://postzegels.jouwweb.nl/den-haag/paleizen

3. zie ook een grotere afbeelding van het velletje  met de gouden koets op
http://www.filavaria.nl/beelden.htm