Filatelie is meer dan postzegels verzamelen
Filatelie is meer dan postzegels verzamelen
Home » Den Haag » Vredespaleis

Vredespaleis

Na de eerste vredesconferentie van Den Haag in 1899, die op voorstel van Tsaar Nicolaas II van Rusland was gehouden, werden plannen uitgewerkt voor een definitief te bouwen Vredespaleis.
Het Vredespaleis werd gebouwd tussen 1907 en 1913. Architect was L.Cordonnier.

De Amerikaanse filantroop Andrew Carnegie (1835-1919) schonk ruim 1 millioen dollars om de bouw te kunnen verwezenlijken.

In Amerika werd op 25 november 1960 een postzegel uitgegeven
om eer te bewijzen aan de weldoener Andrew Carnegie.
Hierboven een speciale eerste-dag-envelop (first-day-cover nr FDC-1171)
die aangeeft dat Carnegie 125 jaar geleden werd geboren.

In het Vredespaleis huist nu het "International Court of Justice", een afdeling van de Verenigde Naties.

De postzegels die zijn uitgegeven met de omschrijving "Cour Internationale de Justice" waren oorspronkelijk bedoeld voor officiële stukken die verstuurd werden door de ambtenaren in het Vredespaleis.
Later konden toeristen de zegels kopen en meteen versturen op ansichtkaarten, alleen als ze gepost werden in de speciale brievenbus van het kantoor.


Tegenwoordig zijn de zegels (altijd met massa-afstempeling) te koop bij de postzegelhandel en bij TNT Post.Een foto van het Vredespaleis met voortuin en toegangshek

Hugo de Groot op een Franse postzegel uit 1963.
We zien hier links naast de rechtsgeleerde en schrijver het Vredespaleis te Den Haag en rechts de St-Agatha-Kerk te Delft.
Hugo de Groot werd geboren in Delft (1583). Tijdens de 80-jarige oorlog werden hij en enkele andere hogere ambtenaren, waaronder Johan van Oldenbarneveldt, gevangen genomen omdat ze het niet eens waren met Prins Maurits.
Hugo de Groot werd gevangen gezet in Slot Loevestijn en wist daar in 1621 op wonderbaarlijke wijze te ontsnappen door zich op te laten sluiten in een boekenkist die naar Gorinchem (Gorkum)  moest worden vervoerd.
Vanuit Loevestein vluchtte De Groot naar Parijs, waar hij uiteindelijk weer in vrijheid zijn vrouw ontmoette en een toelage van de Franse koning kreeg. Naast de bekostiging van zijn levensonderhoud stelde het jaargeld De Groot in staat om zich aan zijn schrijverschap te wijden. Hij stierf in Rostock (Duitsland) in 1645. Zijn lichaam werd begraven in de Nieuwe Kerk van Delft.