Filatelie is meer dan postzegels verzamelen
Filatelie is meer dan postzegels verzamelen
Home » Den Haag » Vreemde eend .....

Vreemde eend .....

Hierboven staat de serie "Weldadigheidszegels Zomer 1950" afgebeeld (nvph 550-555).
Weergegeven zijn achtereenvolgens een fragment van een monument van de beeldhouwer Hildo Krop, een dijkwerker, een modern flatgebouw (Zuidplein, Rotterdam), moderne oogstmachine, een nieuw brugdeel, en een motorschip.
De serie was bedoeld om de wederopbouw in Nederland na de tweede wereldoorlog te verbeelden.
Er moest in die tijd hard worden gewerkt. We zien nieuwe dijken, woningen, bruggen en boten en activiteiten in de landbouw om het volk voldoende te eten te geven.

Maar er zit mijns inziens toch een vreemde eend in die serie.
Wat doet die eerste zegel van 2 cent met dat standbeeld eigenlijk in deze serie?
Postzegel nummer nvph 550 toont een gedeelte van een standbeeld dat is gemaakt door Hildo Krop.
Hieronder is de volledige sculptuur weergegeven.

Dit werk heet het "Centrale Monument PTT" en wil alle tijdens de Tweede Wereldoorlog gevallen PTT-ers herdenken.
Het monument werd op 4 mei 1950 onthuld aan de zijkant van het hoofdkantoor der PTT aan de Zeestraat te Den Haag.

Het zal duidelijk zijn dat het ontwerp van de bijbehorende postzegel niet echt past bij het herstel van dijken, het herstel van bruggen, het herstel van het transportwezen, herstel van de woningvoorraad en het herstel van de landbouwgronden.
De directie van de toenmalige PTT wilde ook de "geestelijke wederopbouw" opnemen in deze serie en daarom zou deze zegel zijn toegevoegd aan de oorspronkelijke serie van 5.


Ik weet niet of men later spijt kreeg van die vasthoudendheid, want in 1993 werd het beeld van Krop verplaatst naar een minder prominente plaats, namelijk het Nassauplein in Den Haag.
Hieronder is het standbeeld afgebeeld zoals het nu te zien is in Google Maps.


 

 

De opbrengst

De zomerseries worden altijd uitgegeven met een toeslag. In 1950 was die bestemd voor het "cultureel en sociale werk".
De netto-opbrengst was ongeveer 107.000 gulden. Dat bedrag werd volgens een bepaalde verdeelsleutel toegewezen aan onder andere de TBC-bestrijding, het Irenefonds, het Astmafonds, en het fonds voor noodlijdende kunstenaars.
(bron: o.a. Handboek Postwaarden Nederland, uitgifte C53)


Toevoeging

Een aardige bijkomstigheid is dat de hierboven beschreven serie ook werd gebruikt om de eerste FDC of eerste-dag-envelop van Nederland te maken.
Hieronder een gedeelte van de nvph catalogus van 2008.
Oordeel zelf maar.