Filatelie is meer dan postzegels verzamelen
Filatelie is meer dan postzegels verzamelen
Home » New York

New York 400 jaar

In het jaar 2009 herdachten we het feit dat Henry Hudson 400 jaar daarvoor Manhattan "ontdekte".

Het was de Engelsman Henry Hudson die, overigens in dienst van onze eigen Hollandse Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), op 4 april 1609 met zijn schip "De Halve Maen" vanaf de Schreierstoren te Amsterdam vertrok voor een poolreis.
Hudson was helemaal niet zo'n goede zeevaarder, want "geheel uit koers ontdekte" hij een grote rivier waar door indianen handel in berenhuiden werd gedreven. Ze woonden op een eilandje, dat ze "Manna-hatta" noemden.
Hudson voer de rivier op en neer en ging weer naar huis. Die rivier werd later Hudsonrivier genoemd.
In 1614 vestigden zich wat handelaren uit Holland op Manhattan en de Staten-Generaal van de Hollandse Republiek noemden het land "Nieuw-Nederland".
In 1626 kocht ene Peter Minuit, toen goeverneur van de Westindische Compagnie (WIC), het eiland Manhattan van de indianen voor het fabuleuze bedrag van 60 gulden. Deze Peter noemde het centrum van de handel op het eiland Nieuw-Amsterdam.

In 1646 werd Peter Stuyvesant benoemd als Directeur-Generaal van Nieuw-Nederland en tevens goeverneur van Aruba, Bonaire en Curacao.
Peter Suyvesant regeerde met straffe hand. Maar hij was een goede organisator. Hij stelde een burgemeester, een schout en schepenen aan naar Hollands voorbeeld.
De handel floreerde en de bevolking groeide snel. In 1664 waren er al 10 duizend inwoners van Nieuw-Amsterdam.
Maar in datzelfde jaar 1664 werd Stuyvesant weggejaagd naar Holland en werd Manhattan door de Engelsen heroverd.
Na de Vrede van Breda in 1667 vestigde Peter Stuyvesant, door heimwee gedreven, zich weer in wat nu "New York" heette, waar hij bleef wonen tot zijn dood in 1672.


In Stuyvesants geboorteplaats Wolvega (Friesland) staat dit standbeeld. Het is duidelijk te zien dat Peter Stuyvesant een houten been had.
Tijdens zijn goeverneurschap van de Antillen was Stuyvesant in gevecht met de Spanjaarden om het bezit van Sint Maarten. Stuyvesant raakte gewond aan zijn been en zijn scheepsarts besloot zijn rechterbeen te amputeren.
Na de genezing kreeg hij een houten been dat hij rijkelijk met zilveren sierraden liet beslaan. Stuyvesant wordt dan ook wel "Mr Silverleg" genoemd.


Na de vestiging van allerlei handelaren en gelukzoekers op het eiland Manhattan ging de stad in een snel tempo groeien.  De agglomeratie van New York vormt nu na 400 jaar één van de grootste stedelijke gebieden op aarde. De stad is tevens de dichtstbevolkste grote stad in de Verenigde Staten met meer dan 8,2 miljoen inwoners. De stad New York bestaat uit vijf 'boroughs' of stadsdelen: The Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens en Staten Island.


Hieronder nog een aantal postzegels over New York.


De bekende skyline van Manhattan

 
Het beroemde Crysler Building in Art Deco Stijl


Empire State Building, ooit de hoogste wolkenkrabber van de wereld

Skyline van New York met Twin Towers