Filatelie is meer dan postzegels verzamelen
Filatelie is meer dan postzegels verzamelen
Home » Stempels » Boteroorlog

Boteroorlog

U weet toch hoe echte boter wordt gemaakt?
Het is eigenlijk heel eenvoudig. Bij verse melk komt langzaam een vet laagje bovendrijven. Dat schep je er steeds af. Dat noemen we "afromen".  De verzamelde "room" wordt intens geschud of geroerd, dat heet "karnen", en wat je dan overhoudt is boter en, jawel, karnemelk.  Zo deed de boer dat vroeger.
Tegenwoordig gaat het natuurlijk een beetje technischer met centrifuges en gethermostreerde vaten en zo, maar het resultaat is praktisch hetzelfde.

En wat heeft dat nou met filatelie te maken?


Op 31 augustus 1924 werd in Rotterdam een reclamestempel gebruikt met de tekst "Koopt heden Blue Band Versch gekarnd".
U ziet hieronder een brief met dat stempel:


(afbeelding afkomstig van Veiling R.Hillesum van 28-10-2007)

De reclame werd betaald door de firma "NV Van den Bergh's Fabrieken" die het merk Blue Band hanteerde.
De andere boterfabrikant (Anton Jurgens'Margarinefabrieken) ging heftig te keer en daagde zijn concurrent voor de rechter.
Blue Band was namelijk een handelsmerk voor "margarine" (ook wel "kunstboter" genoemd) en dat is helemaal geen "echte boter", laat staan dat het wordt verkregen door karnen.

De stempel bevatte dus een grove leugen en was alleen bedoeld om het publiek te verleiden tot het kopen van Blue Band.
Als extra narigheid werd het stempel ook aangebracht op de uitgaande post van de Jurgens fabrieken. Reclame voor de concurrent!
Van den Berg verloor bijna vanzelfsprekend het proces en op 30 september 1924 werd het stempel verwijderd uit de stempelmachines.

Wat blijft, een leuk stukje boteroorlog op poststukken.