Filatelie is meer dan postzegels verzamelen
Filatelie is meer dan postzegels verzamelen
Home » Stempels » Levant

Levant

Al in de 16e eeuw was er een goed postsysteem in Europa in werking onder de bezielende leiding van de familie Thurn und Taxis, een oud adelijk geslacht oorspronkelijk afkomstig van Milaan.  Het poststelsel werd ondersteund door de Kerkelijke Staat en de landen die vielen onder de Habsburgers (Maximiliaan I, Filips de Schone e.a.).
Brussel werd in 1512 het centrum van het bedrijf met steun van Keizer Karel V.
De postdienst van het geslacht Thurn und Taxis bestreek een gebied dat reikte van Napels en Madrid in het zuiden tot Brussel en Hamburg in het noorden.   Door contracten met hotels zijn veel posthuizen "Zur Post" en "Hotel de la Post" ontstaan met koeriersdiensten door middel van paarden die op regelmatige afstanden konden worden gewisseld.

Briefkaart verstuurd van Constantinopel / Deutsche Post naar Berlijn (1903)
Duitse postzegel (Germania serie) met opdruk 20 PARA


In de tijd van Napoleon (1800) begon het systeem in te storten doordat de verschillende landen hun eigen postdiensten gingen opzetten.
Heel anders was de situatie in Turkije en het Midden-Oosten.
Ook daar werden al omstreeks 1700 koeriersdiensten verzorgd in het Ottomaanse rijk.  Dit rijk werd wel de LEVANT genoemd. Levant betekent letterlijk het Oosten.   Tot het rijk behoorden uitgestrekte gebieden in zowel Europa (Hongarije, Griekenland, Roemenië, Joegoslavië) als in Azië (Turkije, Palestina, Libanon) en Afrika (Egypte, Tunis, Algiers).


Briefkaart verstuurd van Constantinopel naar Wenen (1875?)
Normale Franse frankeerzegel, geen opdruk.


Briefkaart verstuurd door de British Post van Constantinopel naar Esmond in de USA.
Vertrokken op 8 juli 1912, aangekomen op 20 juli 1912.
Postzegel is van 1911 met het portret van koning George V, Opdruk LEVANT.


De hoofdstad van het Ottomaanse Rijk was Constantinopel, dat vroeger Byzantium heette en sinds 1922 Istanboel.
De koeriers van de Levant, die hun diensten op ongeregelde tijden uitvoerden, werden vaak beroofd en zelfs gedood door plunderende troepen van het Ottomaanse leger.
Daarom hebben veel Europese landen een eigen handelskantoor opgericht in Constantinopel en van daaruit ook een eigen postsysteem opgezet.  Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Engeland hadden hun eigen Levant-kantoren.
In de beginperiode werden er postzegels gebruikt uit het moederland, en later kwamen er opdrukken op Turkse postzegels.
In 1923, bij de Vrede van Lausanne tussen Turkije en de geallieerden, werden alle buitenlandse postkantoren in Turkije gesloten.


Brief van het Oostenrijke kantoor in Constantinopel (omstreeks 1905?)
Gebruikt is een Oostenrijkse postzegel met opdruk 1 PIASTER


Als illustraties bij dit artikeltje worden enkele poststukken, postzegels en stempels getoond die alle zijn afgestempeld in Constantinopel ten tijde van de Levant-kantoren.  Deze scans zijn allemaal op internet gevonden.

Ansichtkaart verstuurd door de Italiaanse Post vanuit Constantinopel / Galata (1913)
De kaart is portvrij verstuurd via het militaire schip "RNS-Marco", zie blauwe scheepsstempel.