Filatelie is meer dan postzegels verzamelen
Filatelie is meer dan postzegels verzamelen
Home » Stempels » Maximumkaarten

Maximumkaarten

Maximumkaarten

Maximafilatelie is het verzamelen en tentoonstellen van maximumkaaren.
Een maximumkaart is een bestaande prentbriefkaart die aan de beeldzijde is voorzien van een later uitgegeven postzegel, waarvan de voorstelling direct verband houdt met de afbeelding op de kaart.  Verder moet de zegel zijn afgestempeld met een leesbaar stempel dat eveneens een directe relatie heeft met het onderwerp op de kaart.  De datum van afstempeling moet liggen in de periode dat de zegel frankeergeldig was, dus tussen de dag van uitgifte en de laatste dag van geldigheid.
Er is dus een MAXIMALE overeenkomst van prentbriefkaart, postzegel én stempel!

Hier enkele goede en slechte voorbeelden.


De postzegel "Windmolen" (nvph-1347) werd uitgegeven op 4 maart 1986 ter gelegenheid van de ingebruikstelling van het proefwindmolenpark in Sexbierum (Friesland).
Deze maximumkaart werd correct gestempeld in Sexbierum op de datum van uitgifte van de postzegel.


 

De zomerzegels van 1987 zijn gewijd aan historische bouwwerken. Op deze maximumkaart staan ontwerptekeningen van het stoomgemaal van Nijkerk. Ook op de postzegel (nvph-1372) staan twee vliegwielen afgebeeld achter een silhouet van het stoomgemaal.
Het stempel NIJKERK is geslaan op 7 maart 1987, de uitgiftedatum van deze zomerzegels.


op 24 augustus 1982 wordt een postzegel uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Veilig Verkeer Nederland (VVN).
De zegel is geplakt naast een "Diploma" dat toendertijd door VVN werd uitgereikt. VVN had toen kantoor in Hilversum. Vandaar de stempel HILVERSUM.


De Europazegels van 1982 waren gewijd aan oude vestingen en vestingstadjes. Hierboven een kaart met de plattegrond van oud Enkhuizen beplakt met postzegel nvph-1271 en gestempeld op de dag van uitgifte 16 september 1982.


Dezelfde postzegel van Enkhuizen (nvph-1271) op een kaart met plattegrond. Het wordt bij de maximafilatelie echter niet op prijs gesteld dat de kaart een vergroting is van de postzegel. Dit soort kaarten worden in grote hoeveelheden gemaakt voor de handel (toeristen). Je ziet ze in Nederland, maar ook het buitenland.
Op dit voorbeeld zien we ook nog een stempel van de Filatelistische Dienst te Groningen; heeft niks met het onderwerp te maken. Goed fout dus!


 

Nog een voorbeeld van een uitvergroting van de postzegel. Uitgegeven 6 januari 1981 met afbeelding van Koningin Beatrix en de Nieuwe Kerk van Amsterdam.  Maar wat heeft het stempel Utrecht daar nou mee te maken?
Fout, fout, 2x fout!


Tot slot nog een mooi voorbeeld.
Dit is een van mijn favoriete plaatjes: de Magere Brug te Amsterdam.
Deze kaart werd gemaakt op 9 april 1968, toen ook de postzegel uitkwam (nvph-902)


Commentaar

Maximumkaarten kan men indelen bij de "poststukken" als men spreekt van de "12 filatelistische elementen". Strikt genomen kunnen de maximumkaarten per post worden verzonden, ze zijn beplakt met postzegel (hopelijk in het juiste tarief) en ze zijn gestempeld. Maar in de praktijk zijn de meeste maximumkaarten toch "maakwerk", speciaal voor de gelegenheid gemaakt. Overigens wel een aardige spannende hobby, niet kopen maar zelf maken!

Voor een uitgebreid overzicht van "POSTSTUKKEN in de Filatelie" zie

http://www.everyoneweb.com/twaalf/