Filatelie is meer dan postzegels verzamelen
Filatelie is meer dan postzegels verzamelen
Home » Stempels » Paquebot

Paquebot

Een schip op volle zee wordt gezien als grondgebied van het land waar het schip staat geregistreerd.
De bemanning van zo'n schip kan dan ook brieven en kaarten schrijven en die frankeren met de meegenomen postzegels van dat land.
Komt het schip dan aan in een haven dan kan de post door een verantwooordelijke officier worden afgegeven bij het postkantoor in de haven van het vreemde land.
Nu is er een regeling binnen de Wereld Post Vereniging (Universal Postal Union, UPU) dat poststukken van buitenlandse schepen die in een haven worden overgedragen het stempel "PAQUEBOT" krijgen en dan behandeld worden als waren ze gefrankeerd met zegels van het land waar ze aan wal zijn gebracht.
Dit soort poststukken zijn interessant om te verzamelen. Ieder stuk vertelt zijn eigen verhaal.
Hieronder zijn enkele voorbeelden gegegeven.
(de afbeeldingen zijn gecopieerd van enkele sites op Internet)


1901 Noorwegen

Deze briefkaart werd in 1901 verstuurd van een Noors schip dat lag afgemeerd in de haven van Hamburg (Duitsland).
De brief ging naar Thun in Zwitserland, waar een aankomststempel werd geplaatst (links beneden).
De afstempeling op de postzegels is niet erg duidelijk, maar er is toch PAQUEBOT en HAMBURG te lezen.

 

1911 Egypte

Deze kaart werd verstuurd vanaf een Engels schip dat in oktober 1911 lag afgemeerd in het Egyptische Port-Said.
De bestemming was Engeland en er is een Engelse postzegel geplakt van 1 penny met het portret van Koning Edward VII.
In de haven van Port-Said werd het stempel PAQUEBOT gedrukt op de postzegel. Het stempel staat overigens op zijn kop.


1952 Canada

Deze brief werd in 1952 geschreven op de uit Liverpool afkomstige "City of Singapore" (scheepsstempel links beneden) en verstuurd naar Engeland.
Er is een postzegel geplakt uit Canada, een onderdeel van het Britse Gemenebest. De afstempeling met een rond PAQUEBOT-stempel is van Sydney in Australië, een ander onderdeel van het Britse Gemenebest.


1965 USA

Deze brief werd in 1965 geschreven aan boord van het Amerikaanse "Bell System's Cable Ship - C.S. Long Lines", een schip dat blijkbaar bezig was met het leggen van een telefoonkabel  op de bodem van de Atlantische Oceaan.
De brief werd gepost in de Franse plaats BREST en was voorzien van Amerikaanse postzegels. Het Paquebot-stempel luidt nu "PAQUEBOT MAIL". Het adres van de ontvanger is hier weggeplakt om reden van vertrouwelijkheid.


Er moet worden opgemerkt dat er ook veel PAQUEBOT poststukken te koop worden aangeboden die alleen voor de handel lijken te zijn gemaakt.  Extra mooie scheepsstempels, hele series postzegels erop, (te) duidelijk leesbare PAQUEBOT, extra etiketten geplakt als "Air Mail" of "Aangetekend" en dergelijke.
Eigenlijk te mooi om waar te zijn. Oppassen dus.


Noot: ik heb nog een drietal voorbeelden op een andere site gezet:

Surf naar http://www.everyoneweb.com/twaalf/

en ga naar de sectie "Vernietigingsstempels".