Filatelie is meer dan postzegels verzamelen
Filatelie is meer dan postzegels verzamelen
Home » Varia » Perfins

Perfins

PERFINS of  "postzegels met gaatjes"

De meeste verzamelaars van postzegels kennen ze wel, de zogenaamde PERFINS.
Het woord PERFIN staat voor "PERforated INitials". En dat betekent weer "geperforeerde letters".
Hoe zit dat eigenlijk?


In het begin van het postzegeltijdperk dat begon in 1840 met de uitgifte in Engeland van de eerste postzegel ter wereld werd al snel duidelijk dat een "postzegel" eigenlijk een geldbedrag vertegenwoordigde, namelijk het bedrag dat op de postzegel staat. In feite is dat ook zo.
Ja, het ging zelfs zo ver, dat je postzegels weer op het postkantoor kon inwisselen voor geld.
Als gevolg daarvan was dat bij grote firma's die veel post verstuurden er af en toe postzegels verdwenen uit het kantoor.
Om deze diefstal tegen te gaan kwam de Engelsman Joseph Sloper (een binnenhuisarchitect) op het idee een perforator te ontwikkelen waarmee een firma zijn in voorraad zijnde postzegels kon "waarmerken".
Als deze postzegels vervolgens tot verkoop bij het postkantoor werden aangeboden wist men meteen dat het gestolen waar was.


Dit was de perforator van de Provinciale Noordbrabantse Electriciteit Maatschappij (PNEM)


Het systeem werd ingevoerd in 1868. Al snel na deze invoering volgden andere landen: Duitsland, de USA en nog meer.
Uiteindelijk zijn in ongeveer 200 verschillende landen firmaperforators gebruikt.
Ook in Nederland, waar ongeveer 800 verschillende perforaties bekend zijn geworden.

Niet alleen letters maar ook figuurtjes
werden wel toegepast als merk
Hier een oude perfin van Van Diemensland
met een kroon

 

Bij de postzegelverzamelaars waren de "perfins" niet zo geliefd, vooral in het begin.  De zegels waren per slot van rekening bewust beschadigd.  Maar gelukkig hebben veel verzamelaars geconcludeerd dat de perfins eigenlijk iets bijzonders zijn.

Het is soms zelfs mogelijk om te achterhalen wie de perforatie heeft aangebracht.  En als er dan ook nog een leesbare datum in het stempel op de postzegel is te lezen kan zelfs de gebruiksgeschiedenis bij die firma worden vastgelegd.
Alles bij elkaar dus een interessant verzamelgebied.
Er zijn wereldwijd diverse verenigingen die zich hebben gespecialiseerd in perfins.
In Nederland is dat de Perfin Club Nederland, te bereiken op website: http://www.perfinclub.nl/homenl.html

Hieronder twee voorbeelden van briefstukjes met perfins beplakt. En hierbij staat ook nog de naam van de firma vermeld die deze perfins heeft gebruikt.


Perfins op een brief verzonden door de firma Knegt.
Zie ook de perfin boven dit blogje. De rechter perfin toont de zwart-wit uitvoering.

 


In dit voorbeeld is de perforatie duidelijk zichtbaar: S&Z R
dat staat voor Stokvis & Zonen te Rotterdam.