Filatelie is meer dan postzegels verzamelen
Filatelie is meer dan postzegels verzamelen
Home » Verzamelen » Landenverzameling

Landenverzameling

Beginnende verzamelaars vragen zich wel eens af: "Hoeveel landen zouden er eigenlijk op de wereld zijn?"
Die vraag kan hen helpen bij het bepalen hoeveel albums ze willen aanschaffen, als ze tenminste een "landenverzameling" willen opzetten.
Nou is het antwoord op de gestelde vraag niet zo maar een-twee-drie te geven. Je kunt je namelijk beperken tot de landen die ook officieel erkend zijn door de Wereldpostvereniging (Universal Postal Union).

Zie de website:
http://www.upu.int/pls/ap/www_sites.display_sites?p_language=an#S

Er zijn echter nog een heleboel "landen" die niet meer bestaan, maar toch heel veel postzegels hebben uitgegeven. Denk maar aan de voormalige Deutsche Demokratische Republik (DDR). En zelfs het "Deutsche Reich" en de "Bundesrepublik Deutschland" bestaan niet meer. Deze zijn allemaal opgegaan in "Deutschland".
Of wat te denken van Joegoslavië dat in 1991 juist geheel is uiteengevallen in aparte staten als Servië, Montenegro, Macedonië, Kroatië, Slovenië.
Verder zijn er nóg een heleboel zogenaamde "dode landjes". In Europa hebben we bijvoorbeeld gehad Saarland, Beieren, Pruisen, Bohemen, Triest, en zo meer.
Maar ook elders op de wereld zijn landjes opgeheven, denk daarbij aan de aparte uitgiftes van de voormalige kolonieën van Westerse landen, zoals Nederlands Indië, Belgisch Congo, Frans WestGuinee en het Duitse West-Afrika.
Al die landen en landjes kunnen de speciale interesse hebben. Het voordeel van de "dode landen" is dat je die "compleet" bij elkaar kunt krijgen, als je tenminste over voldoende geld beschikt, want sommige zijn heel duur.

Een aardige site die van veel landen 1 postzegel laat zien is:
http://www.filbert.com/GlobalPO/
Er zijn heel wat verzamelaars die het een sport vinden om van zoveel mogelijk landen 1 of meerdere postzegels te verzamelen. Leuk om dat dan op alfabet of geografisch te rangschikken.

 


Tot slot nog een aardige bron van informatie. Sinds de invoering van het zogenaamde "WADP nummeringsysteem WNS" op 1 januari 2002 is er een mooie site ontstaan met afbeeldingen van de moderne postzegels van de landen die meedoen met dit systeem. (Jammer dat Nederland nou net niet meedoet).

Doe informatie op bij de volgende site:
http://www.wnsstamps.ch/en