Filatelie is meer dan postzegels verzamelen
Filatelie is meer dan postzegels verzamelen
Home » Zuid-Afrika

Zuid-Afrika

Zuid-Afrika, officieel de Republiek van Zuid-Afrika (Afrikaans: Republiek van Suid-Afrika, Engels: Republic of South Africa) is een land dat aan de zuidpunt van Afrika ligt.
Het land grenst in het noorden aan Namibië, Botswana en Zimbabwe, in het oosten aan Mozambique en Swaziland.
De onafhankelijke staat Lesotho wordt in zijn geheel door Zuid-Afrika omsloten.

Toen het Nederlandse schip Nieuw Haarlem op zijn terugreis van Indië op 25 maart 1647 met een bemanning van zestig leden aan de Kaap strandde, kwamen de plaatselijke Khoikhoi voor de eerste keer in aanraking met Nederlanders.
De schipbreukelingen bouwden een klein fort dat ze de naam "Zand Fort van die Kaap die Goeie Hoop" gaven.

De bemanning onder bevel van onderkoopman Leendert Janszen bracht bijna een jaar aan de Kaap door voordat in maart 1648 de overlevenden door een vloot van 12 VOC-schepen onder leiding van W.G. de Jong gered werden en teruggebracht naar Nederland.
Zij berichtten thuis over de gunstige klimaattoestanden, hun goede ervaringen met de plaatselijke Khoikhoi en de ruilhandel met het inheemse volk.


Dit was beslissend voor de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) om een verversingsstation bij de Kaap op te richten voor schepen die op weg waren naar het verre oosten. Op 6 april 1652, komt Jan van Riebeeck aan bij Kaap de Goede Hoop. Het gebied met Nederlandse kolonisten breidde zich gedurende de 17e en 18e eeuw langzaam uit in oostelijke richting tot bij de Visrivier.
(bron: Wikipedia)

Herdenkingsserie uit 1952, met
logo/munt VOC
Jan van Riebeeck gaat aan wal
de vloot arriveert bij Zuid Afika

 


Ook filatelistisch is Zuid-Afrika erg interessant. En dat niet alleen door de geschiedkundige banden met Nederland. Zuid-Afrika is rijk aan natuurschoon, heeft een grote variëteit aan dierenleven en is gebouwd op een multiculturele/multiraciale samenleving.
Op deze site wordt van diverse aspecten een kijkje gegeven door middel van postzegels.